Imatge de curs Interpretació escènica: llenguatge corporal (3157G03021/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Investigació i desenvolupament corporal, integració del cos en moviment i espai escènic. Taller d'expressió corporal, aprenentatge de metodologies. En aquest laboratori d'expressió corporal incorpora diferents estils - performance- dansa- circ i teatre físic- al que resulta un fort treball físic. En aquest workshop de creació de llenguatges corporals aprendràs metodologies i conceptes per connectar aquells estils i deixaràs anar els fluxos d'un a un altre. Aquest taller t'introduirà a aquells conceptes a espurna la creativitat dins tu, això t'ajudarà a trobar els teus moviments propis, les teves frases, qualitats, caràcters, ... Aquestes classes emfatitzen el treball de respiració, floorwork, ritmes com a llengua i encontre, qualitats i estats.
Imatge de curs Direcció d'actors (3157G03018/2023)
Curs acadèmic 2023/24
En aquesta assignatura l'estudiant aprofundirà en els aspectes de la direcció d'actors per cinema i televisió. L'estudiant treballarà amb diferents directors d'actors i n'haurà d'extreure la seva pròpia visió i una manera de treballar pròpia i singular. El treball serà eminentment pràctic a partir d'escenes, això implica conèixer, practicar i experimentar com enfrontar-se a la posada en escena i a la interrelació amb l'actor i/o actriu
Imatge de curs Tecnologies emergents aplicades a l'escenotècnia (3157G03017/2023)
Curs acadèmic 2023/24
La intenció d'aquesta assignatura és formar l'alumnat amb uns coneixements de base sobre les diferents eines i tècniques emergents que s'utilitzen en el sector de l'escenotècnia en l'actualitat. Des de les eines més bàsiques fins a les tecnologies més punteres, repassarem tots els elements d'ús més habitual en els escenaris.
Imatge de curs Dramatúrgia audiovisual (3157G03016/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Aplicar els coneixements sobre la creació audiovisual a l'escriptura d'un guió de curtmetratge.
Imatge de curs Expressions de la cultura contemporània (3157G03014/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Aquesta assignatura constitueix una aproximació a les manifestacions culturals que caracteritzen i defineixen allò esdevingut des de l'inici de la modernitat fins l'actualitat, és a dir, des de la Segona Guerra Mundial fins avui. El seu objectiu és profunditzar en el significat de les produccions estètiques, relacionant el context històric, polític i social amb les diverses creacions artístiques que han sorgit en cada període. Per tant, l'abordatge de les discussions existents al voltant dels fets culturals i les produccions i relacions de sentit.
Imatge de curs Bases de l'escenotècnia (3157G03013/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Es pretén proporcionar a l'alumnat un coneixement bàsic sobre els àmbits de l'escenografia i la il·luminació escènica, per tal de conèixer, per una banda, les característiques bàsiques de l'arquitectura teatral i la tècnica escènica, i per una altra exercitar la capacitat d'anàlisi, conceptualització, concepció i reproducció de l'espai escènic, centrant-nos en l'espai com a continent d'accions i la llum com a eina de modulació dels cossos i els objectes que l'ocupen. Es treballarà combinant sessions teòriques i pràctiques, en les que l'alumnat anirà descobrint coneixements històrics, tècniques escenogràfiques i d'il·luminació escènica, alhora que exercitant la part més creativa del fet escenogràfic, basant-nos en exercicis tant individuals com col.lectius, per acabar el-laborant un projecte escenogràfic complert de petit format. També es proporcionarà nocions de la creació de personatge, ja que es peça important en l'us dels espaisque es cres.
Imatge de curs Dramatúrgia teatral (3157G03012/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Anàlisi i control dels sistemes d'escriptura teatral. S'impartiran a l'estudiant els coneixements tècnics per el desenvolupament de la dramatúrgia, siguin textuals o no textuals.
Imatge de curs Àmbit de creació III: Teatre musical (3157G03011/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Curs consistent en un projecte col·lectiu de posada en escena d’una obra escènica musical orientada per un professor en funcions orgàniques de director d’escena: lectura ideològica del text (o llibret), aproximació i concreció de les necessitats tècniques- interpretatives i de les seves particularitats musicals i coreogràfiques, assaig, repetició, entrenament físic i justificació de les opcions estètiques i ideològiques escollides. Determinació de les necessitats d’escenotècnia i producció.
Imatge de curs Tècniques d'interpretació de la dansa (3157G03010/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Estudi teòric-pràctic de dansa que introdueix a l'alumnat al coneixement i ús del cos com a vehícle d'expressió i d'escriptura dramatúrgica. Des d'aquesta visió, l'assignatura planteja tant una pràctica d'experimentació corporal en dansa com un procés reflexiu sobre aquesta experimentació amb l'acompanyament de textos teòrics d'autors del camp de la dansa i de les arts escèniques. Atès a aquest plantejament els objectius d'aprenentatge són: Conèixer i adquirir principis tècnics del cos en moviment per poder expressar a través d’aquest amb una intenció artística. Fer ús d’elements del moviment i d’estratègies coreogràfiques per a la composició coreogràfica. Adquirir coneixements de la història de la dansa i referents de l'àmbit de la creació en dansa nacionals i internacionals.
Imatge de curs Tècniques d'interpretació dels llenguatges corporals (3157G03009/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Desenvolupar consciència i coneixement del cos com a instrument expressiu i comunicatiu. Descobriment del cos sensible, emotiu i sensitiu. Desenvolupar en el coneixement profund de les pròpies capacitats de moviment. Llenguatge corporal. Capacitat creativa, analítica, comunicativa i de treball en equip. Moviment i creativitat.
Imatge de curs Teories dramàtiques II: Del Barroc als nostres dies (3157G03008/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Estudi i anàlisi dels signes escènics en la seva configuració retòrica, de la semiologia de la representació teatral, de les bases de la teoria dramàtica i del seu trasllat en les sintaxis escèniques contemporànies. Estudi i anàlisi de les teories de la representació de les diferents etapes històriques i la seva plasmació interpretativa. Aprofundiment.
Imatge de curs Àmbit de creació II: Teatre des del segle XIX fins els nostres dies (3157G03007/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Projecte col·lectiu de posada en escena orientada per un professor en funcions orgàniques de director d’escena: lectura ideològica del text, aproximació i concreció de les necessitats tècniques i d’interpretació, assaig, repetició i entrenament físic i justificació de les opcions estètiques e ideològiques escollides. Determinació de les necessitats d’escenotècnia i producció.
Imatge de curs Àmbit de creació I: Teatre fins el segle XVIII (3157G03006/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Curs consistent en un projecte col·lectiu de posada en escena orientada per un professor en funcions orgàniques de director d’escena: lectura ideològica del text, aproximació i concreció de les necessitats tècniques i d’interpretació, assaig, repetició i entrenament físic i justificació de les opcions estètiques e ideològiques escollides. Determinació de les necessitats d’escenotècnia i producció. La peça serà triada entre el conjunt d’obres que van des dels començaments de l’escriptura dramàtica fins al segle XVIII.
Imatge de curs Tècniques d'interpretació de la veu i el cant (3157G03005/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Estudi pràctic i teòric de tècnica vocal de la veu parlada i cantada, del cos com a continent de la veu, control del so, higiene de la veu, dicció, projecció i interpretació. Dinàmiques d'estudi i coneixement de la pròpia veu com a eina de comunicació.
Imatge de curs Reproducció del comportament humà (3157G03004/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Estudi pràctic i teòric de les diferents tècniques d’interpretació que permeten la reproducció del comportament humà. Emoció i motivació en escena, exploració de l’expressió en el llenguatge dramàtic, tècniques d’improvisació i taller de reproducció del comportament humà.
Imatge de curs Teories dramàtiques I: Del greco-romà al Renaixement (3157G03003/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Estudi i anàlisi dels signes escènics en la seva configuració retòrica, de la semiologia de la representació teatral, de les bases de la teoria dramàtica i del seu trasllat en les sintaxis escèniques contemporànies. Estudi i anàlisi de les teories de la representació de les diferents etapes històriques i la seva plasmació interpretativa.
Imatge de curs Literatura dramàtica II: De l'Edat Moderna als nostres dies (3157G03002/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Estudi i anàlisi dels textos fonamentals de la literatura dramàtica universal com a instruments de representació dins un context històric, cultural, polític i social. Estudi dels seus valors literaris i de les diferents corrents literàries que emmarquen aquests textos i el seu significat com a codis d’interpretació ideològics, estètics i polítics de cada època.
Imatge de curs Literatura dramàtica I: Dels inicis a l'Edat Mitjana (3157G03001/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Estudi i anàlisi dels textos de la literatura dramàtica. Lectura i anàlisi dels textos clàssics de la literatura dramàtica dins dels paràmetres de la representació, no només en funció de criteris i valors literaris, sinó també com a instruments de representació espai-temporals dins d'un context històric, cultural, polític i social. Estudi de les diferents corrents de la literatura dramàtica, entenent l'obra teatral com una teoria de la representació en el temps i com una part indissoluble de la història de la humanitat. La literatura dramàtica com a eina per desxifrar els codis d'interpretació espai-temporals (polítics, ideològics i estètics) donant-los validesa en el context de l'escena contemporània. Lectura ideològica d'un text dramàtic desxifrant les claus polítiques, ètiques i estètiques del seu temps i que puguin ser llegides i enteses en el context actual.