Imatge de curs Gestió de recursos turístics (3160G01038/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Aquesta assignatura tracta sobre l'anàlisi i activació dels recursos territorials i mediambientals dins la gestió turística. Mitjançant l'estudi d'aquests factors, es presentaran les eines i metodologies específiques que permeten el desenvolupament i gestió de les destinacions i atractius turístics des de l'administració pública i les empreses de serveis.
Imatge de curs Administració pública de recursos (3160G01037/2023)
Curs acadèmic 2023/24
L'assignatura té com a finalitat que l'estudiant assoleixi les competències bàsiques sobre les activitats que porten a terme les diferents administracións públiques, i en concret, les administracions amb competències turístiques.
Imatge de curs Gestió del patrimoni cultural (3160G01036/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Aquesta assignatura aborda la gestió del patrimoni cultural dins el sector turístic, tant a Europa com singularment a l'Estat espanyol. En aquest sentit, es proposa l'anàlisi de les diferents categories del patrimoni cultural en la seva modalitat material: béns i conjunts arqueològics, arquitectònics, artístics i les restes patrimonials de la història més recent. La interpretació d'aquest llegat és clau per a la seva correcta gestió i activació turística.
Imatge de curs Creació i comercialització de nous productes (3160G01035/2023)
Curs acadèmic 2023/24
L’objectiu de l’assignatura és dotar a l’estudiant dels coneixements teòrics i pràctics, així com dels mecanismes utilitzats pels professionals del turisme a l’hora de dissenyar un nou producte, basant-se en el profund coneixement dels ja existents i de la seva posició en un mercat altament competitiu.
Imatge de curs Creació d'itineraris i viatges combinats (3160G01034/2023)
Curs acadèmic 2023/24
L’objectiu de l’assignatura és dotar a l’estudiant dels coneixements teòrics i pràctics, així com dels mecanismes utilitzats pels professionals del turisme a l’hora de dissenyar un viatge combinat i la seva posterior plasmació en un itinerari turístic.
Imatge de curs Gestió d'intermediació, transport i distribució (3160G01033/2023)
Curs acadèmic 2023/24
L’objectiu de l’assignatura és dotar a l’alumne dels coneixements i recursos necessaris tant pel que fa referència a tots els medis de transport utilitzats amb finalitat turística com conèixer la classificació de les empreses i els mètodes que generen la intermediació i/o distribució entre aquestes empreses de transport i el client final o turista.
Imatge de curs Gestió d'allotjaments i restauració (3160G01032/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Principis per la gestió d'establiments d'allotjaments i restauració. Marc legal regulador d'empreses d'allotjament turístic i de restauració.
Imatge de curs Organització empresarial de l'empresa turística (3160G01031/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Organització empresarial de l'empresa turística. S'estudiarà a l'empresa turística com a sistema integrat per diversos elements encarregats de dur a terme tasques diverses. També s'analitzen les diverses funcions que realizen dins l'empresa: planificació, administració, direcció i control.
Imatge de curs Creació i gestió de l'empresa turística (3160G01030/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Creació i gestió de l'empresa turística. S'estudien en detall els diferents departaments d'una empresa turística, així com les dificultats que comporta la seva creació i les causes principals de l'èxit de les organitzacions empresarials turístiques.
Imatge de curs Gestió pública de les destinacions (3160G01028/2023)
Curs acadèmic 2023/24
L'assignatura proposa una panoràmica general sobre l'estat de la qüestió de la gestió de les destinacions i recursos turístics des del punt de vista de les administracions públiques, amb especial atenció al cas de l'Estat espanyol.
Imatge de curs Patrimoni de les destinacions (3160G01026/2023)
Curs acadèmic 2023/24
L'assignatura té com a objectiu principal conèixer el patrimoni (cultural i natural) i els recursos patrimonials més importants de les principals destinacions turístiques del món.
Imatge de curs Tipologies i estratègies de destinacions turístiques (3160G01025/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Assignatura on el seu principal objectiu és posar de rellevància aquells tipus de turisme que es poden fer a les diferents destinacions turístiques, així com conèixer els organismes que s’encarreguen de planificar la seva estratègia turística. Igualment important seran els coneixements de geografia tant política com física on es troben aquestes destinacions turístiques.
Imatge de curs Francès IV (3160G01022/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Aquesta assignatura comporta la consolidació del nivell B1 en l'àmbit del sector turístic en francés. En aquest nivell, el parlant esdevé independent i, per tant, és capaç de seguir una conversa, expressar el seu parer. Així mateix, és capaç de sortir-se'n, si es tracta de situacions imprevistes de la vida quotidiana.
Imatge de curs Anglès IV (3160G01021/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Anglès corresponent al nivell B2.2 segons el Marc Europeu de Llengües. Un curs que dóna a l'estudiant l'oportunitat d'adquirir coneixements i competències lingüístiques per preparar-se pel món professional del sector turístic.
Imatge de curs Alemany III (3160G01020/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Aquesta assignatura és la continuació de l'assignatura Alemany II. S'aprofundeix en els coneixements i competències lingüístiques de la llengua alemanya amb l'àmbit personal i professional, amb un enfoc comunicatiu i pragmàtic i intensificant la comunicació oral i escrita, així com l'autonomia de l'alumne.
Imatge de curs Francès III (3160G01015/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Aquesta assignatura comporta la consolidació del nivell A2 i la iniciació al nivell B1 en tot allò referent al francés com a llengua d'àmbit general però, sobretot, en l'àmbit del turisme.
Imatge de curs Anglès III (3160G01012/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Anglès corresponent al nivell B2.2 segons el Marc Europeu de Llengües. Un curs que dóna a l'estudiant l'oportunitat d'adquirir coneixements i competències lingüístiques per preparar-se pel món professional del sector turístic.