Imatge de curs Gestió financera per a empreses turístiques (3160G01127/2023)
Curs acadèmic 2023/24
La gestió financera aplicada a les empreses turístiques tracta d'estudiar i analitzar, en primer lloc, el contingut financer dels elements bàsics de la informació financera. Després, es passa a desenvolupar la problemàtica de la inversió en actius materials, gestió del circulant i fonts de finançament.
Imatge de curs Gastronomia i enologia (3160G01087/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Introducció a la gastronomia i enologia mundial i al turisme gastronòmic i enològic. Els temes que es tractaran van des de la història gastronòmica i la innovació a la cuina fins a l’organització de menús i elaboració de maridatges, a més de l’anàlisi de rutes turístiques gastronòmiques i enològiques.
Imatge de curs Emprenedoria (3160G01083/2023)
Curs acadèmic 2023/24
l'assignatura es realitzarà en 50% en castellà i/o català i un 50% en anglès.
Imatge de curs Intensificació de l'idioma anglès (3160G01075/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Aquesta és una assignatura optativa d'intensificació de la llengua anglesa que pretén millorar la precisió i ampliar el vocabulari a través de la realització d'exercicis guiats de correcció d'errors i pràctiques de vocabulari.
Imatge de curs Intensificació de l'idioma francès (3160G01073/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Assignatura optativa d'intensificació en la iniciació al nivell B2.1 L'assignatura fa gran èmfasi en l'expressió, defensa, i confrontació d'opinions sobre temes complexos en francès.
Imatge de curs Sistemes globals de distribució (3160G01051/2023)
Curs acadèmic 2023/24
L’objectiu principal d’aquesta assignatura és que l’alumne arribi a assolir els coneixements bàsics en el domini d’un sistema global de distribució (GDS) com és AMADEUS, el sistema més utilitzat en les agències de viatge a nivell espanyol i europeu i que tindrà continuïtat en el temari de l’assignatura optativa Gestió operativa d’Agències de Viatges. Es treballarà primordialment amb el sistema transaccional, oferint l’Escola un diploma atorgat per AMADEUS.
Imatge de curs Història de l'Art (3160G01048/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Aquesta assignatura persegueix introduir l'alumne a les nocions i conceptes bàsics necessaris per interpretar les principals obres i artistes de la Història de l'Art, sobretot al continent europeu, com un dels camps d'interès dins el turisme cultural, la museologia i les galeries d'art.
Imatge de curs Guiatge turístic (3160G01047/2023)
Curs acadèmic 2023/24
L'assignatura tracta sobre els conceptes, aspectes metodològics i tècniques comunicatives i d'interpretació que s'utilitzen en el guiatge turístic.
Imatge de curs Gestió operativa d'agències de viatge (3160G01045/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Aquesta assignatura s’ha pensat i dissenyat com la continuació de la optativa Sistemes globals de Distribució (GDS – AMADEUS) on s’acabaran d’explicar aquelles transaccions necessàries per tenir un ampli domini del programa informàtic que us permetrà accedir a un lloc de treball en una AAVV, TTOO o hotel. Es treballarà tant amb el sistema transaccional com amb el Vista, oferint l’Escola un diploma atorgat per AMADEUS.
Imatge de curs Anàlisi estratègica de mercats turístics (3160G01041/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Anàlisi estratègica de mercats turístics. Estudi de les diferents opcions de mercats turístics, així com les parts més importants d'una anàlisi estratègica al món empresarial.
Imatge de curs Gestió de la dinàmica competitiva (3160G01040/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Gestió de la dinàmica competitiva. Aplicació dels conceptes estratègics estudiats en d'altres assignatures de la mateixa temàtica, convergint en la redacció i desenvolupament d'un pla estratègic.
Imatge de curs Direcció estratègica (3160G01039/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Direcció estratègica. Estudi de les diferents estrategies empresarials que són a l'abast d'un equip directiu d'una empresa turística, amb una anàlisi detallada de cadascuna d'elles en els diferents nivells: corporatiu, empresarial i funcional.