Imatge de curs Anglès B2.1 (3160G01205/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Anglès Específic per Turisme de nivell B2.1 Curs basat en temes turístics mitjançant l'aprenentatge per tasques. Llenguatge específic i d'habilitats comunicatives necessàries en el sector turístic. El nivell de sortida de l'assignatura és el B2.1 segons el Marc Europeu de Llengües. Es recomana disposar del nivell B1 per cursar aquesta assignatura.
Imatge de curs Seminari de llengües modernes 1 (3160G01202/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Aquesta assignatura comporta la introducció al nivell A1 que es reflecteix en el material de referència que s’usa en l’assignatura. Comporta l’adquisició de recursos expressius bàsics i la familiarització de l’estudiant amb un vocabulari bàsic de l’àmbit personal i professional.