Imatge de curs Taller d'expressió oral (anglès / francès) (3101G00035/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Aquesta assignatura té com a objectiu millorar les habilitats orals dels estudiants i donar recursos per tal d'aplicar propostes creatives a les seves aules.
Imatge de curs La pronunciació de l'anglès a l'aula (3101G00034/2023)
Curs acadèmic 2023/24
This subject aims to build awareness and concern for pronunciation and learn to build primary children's confidence and help them to get used to 'sounding English'. A reflection and practice on the educational purpose of teaching English pronunciation to young children will also be taken into account. Students will also have to search for resources related to pronunciation and create their own material.
Imatge de curs L'activitat física com a instrument d'integració social (3101G00030/2023)
Curs acadèmic 2023/24
L'activitat física i la motricitat humana com a fets distintius personalment i social. Integració social com un doble procés de desenvolupament personal i social. Els diferents recursos de l'educació física per afavorir el desenvolupament personal i la integració social. La selecció dels continguts i de les pràctiques motrius, i els diferents aspectes didàctics, per intervenir en el desenvolupament personal i social en contextes educatius.
Imatge de curs Iniciació als esports (3101G00028/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Principals característiques de l'esport i el seu tractament en edat escolar. Revisió crítica de la seva adequació a les prescripcions curriculars. Models d'iniciació esportiva i de l'ensenyament esportiu. Descripció, anàlisi i pràctica de la iniciació en diferents tipologies d'esports en l'àmbit escolar: objectius principals, activitats i eines per a l'avaluació.
Imatge de curs Desenvolupament i aprenentatge de les habilitats motrius (3101G00027/2023)
Curs acadèmic 2023/24
El desenvolupament motor dels infants fins als 12 anys. Les habilitats motrius bàsiques, les habilitats motrius específiques, i la seva anàlisi. El tractament de les habilitats motrius en el currículum. L'aprenentatge i el desenvolupament de les habilitats motrius en els diferents cicles de l'educació infantil i primària. Factors que incideixen en l'aprenentatge de les habilitats motrius i elements metodològics i didàctics.
Imatge de curs Salut i condició física (3101G00026/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Conèixer els fonaments biològics del moviment humà. Conèixer els fonaments de la condició física de cara al desenvolupament integral de les persones, des de la perspectiva de la salut. Conèixer les bases de la salut i els principis de l'activitat física orientada cap a la salut. Saber aplicar els continguts teòrics i pràctics específics de l'assignatura per al desenvolupament saludable dels infants en les etapes d'Educació Infantil i Educació Primària.
Imatge de curs L'expressió corporal i la dansa (3101G00024/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Aquesta assignatura planteja la importància de la dansa i l’expressió corporal en l’educació física i la seva contribució al desenvolupament de la capacitat introjectiva, expressiva, comunicativa i creativa dels estudiants.
Imatge de curs Taller de tècniques bidimensionals: creativitat i processos artístics (3101G00020/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Conèixer els fonaments, les tècniques i els procediments artístics bidimensionals en la seva globalitat i especificament aquells que poden formar part dels processos artístics dels infants. Generar propostes de treball artístic basades en les tècniques bidimensionals i el llenguatge visual i plàstic, per pensar i crear explicacions, per progressar en l’expressió i la comunicació i també com a eina per explorar l’entorn i participar en allò social, i aprendre a conviure en la diversitat. Saber aplicar les tècniques bidimensionals, les bases que condicionen el seu aprenentage i la gestió dels recursos artístics, com a forma de gestionar el valor de la competència cultural i artística en si mateixa i en connexio amb d’altres competències. Valorar l’aportació de les arts a la cultura i a la construcció del coneixement i la seva importància en el creixement dels infants d’Educació Infantil i Primària.
Imatge de curs Del patrimoni multicultural a la contemporaneïtat artística: recursos educatius (3101G00019/2023)
Curs acadèmic 2023/24
La creació es una manifestació cultural i el fonament del patrimoni, i no únicament des d'una visió de patrimoni material i tangible. Aquesta realitat també està impregnada de valors simbòlics. L’actualitat ens presenta una gran multiplicitat de registres visuals, tàctils, espacials, sonors i estètics que han generat canvis en els valors tradicionals de l’art. L’art contemporani es incomprès i habitualment un gran desconegut als centres educatius, és per això que des de l’educació hem de construir ponts que facilitin una aproximació de l’art contemporani a la societat i en especial als estudiants, nens i nenes i adolescents. El procés de formació de les persones i dels grups socials ha de fonamentar-se en una educació de la sensibilitat, de la capacitat de gaudir de la bellesa i d’expressar-se creativament i, en aquest sentit, ens cal construir un concepte de patrimoni artístic i cultural veritablement inclusiu i d’acord amb les realitats de la nostra societat. Per aquest motiu cal un coneixement sensible i ampli, que faci que els diferents públics valorin, respectin, interpretin i gaudeixin el patrimoni artístic universal. Un dels objectius d’aquest mòdul es desenvolupar estratègies i generar recursos i materials didàctics que facilitin la difusió del patrimoni artístic i l’art contemporani des d’una visió plural, oberta i inclusiva.
Imatge de curs Sistemes i didàctica de la representació visual i espacial (3101G00018/2023)
Curs acadèmic 2023/24
En aquesta assignatura es procura proporcionar als estudiants una sèrie de nocions bàsiques respecte de l'ús del dibuix (principalment, i entre altres formes d'art i cultura visual) com a eina de representació del món, de l'interior i l'exterior, de les idees i projectes, tant des de la imaginació com de la percepció. Es treballaran els recursos necessaris per a conscienciar-nos de la importància de les diferents estratègies de la representació visual per a descobrir, interpretar, construir i reconstruir la nostra percepció, concepció i comprensió del món, d'un mateix i dels altres. També estudiarem el dibuix i la representació visual amb relació al desenvolupament i l'aprenentatge dels infants de 3 a 12 anys.
Imatge de curs La matemàtica com a recurs de dinamització i ambientació escolar (3101G00015/2023)
Curs acadèmic 2023/24
Es tractarà d’aprendre a utilitzar les matemàtiques com a recurs per a dinamitzar i ambientar el centre escolar. Es plantejaran activitats: interdisciplinàries, que impliquin a diferents col·lectius de la comunitat educativa, que contextualitzin les matemàtiques i, en definitiva, que integrin les matemàtiques també en la vida més lúdica de l’escola.
Imatge de curs Taller de teatre, expressió i objectes (3101G00011/2023)
Curs acadèmic 2023/24
L’expressió global dels infants a partir d'eines dramàtiques i artístiques, respectant l'impuls lliure de l'infant. Coneixement de tècniques d’expressió: Presència i comunicació, teatre sensorial, titelles, i altres formes d’expressió teatral.