Imatge de curs Mòdul pràctic (3501MO3376/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Formació en diferents tècniques experimentals relacionades amb la Biologia Molecular i la seva aplicació en camps de la biomedicina i biotecnologia. Conèixer l'estructura i el funcionament d'un laboratori d'investigació. Tècniques de manipulació i anàlisi d'àcids nucleics i proteïnes. Eines computacionals i bioinformàtiques.
Imatge de curs Scientific Writing & Research best practices (3501MO3361/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Principis d’escriptura científica eficaç, procés de publicació científica i ètica de publicació de recerca
Imatge de curs Management & Entrepreneurship (3501MO3360/2022)
Curs acadèmic 2022/23
1. Gestió, comunicació i lideratge 2. De la idea al mercat. Pla de negoci 3. Estudis de casos 4. Projecte de treball en equip
Imatge de curs Hands-on Planning (3501MO3359/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Es treballaran els algorismes de planificació de moviment basats en la cerca i en el mostreig/mostreig informat. S'introduirà el concepte de planificació de vistes i d'exploració automàtica així com els principals algorismes de planificació automàtica de tasques. Els alumnes hauran de realitzar un projecete en grup reduït, utilitzant un dels robots disponibles al laboratori, centrat en algun dels temes treballats durant el curs.
Imatge de curs Hands-on Perception (3501MO3358/2022)
Curs acadèmic 2022/23
1. Calibració i metrologia multicàmera 2. Estimació de la posició basada en el mapa 3. Creació de mapes òptics 2D 4. Projecte pràctic