Imatge de curs Oïda i comprensió musical i ús de les tecnologies audiovisuals (3101G00040/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Audició i educació sensorial a infantil i primària. Didàctica i pràctica de l'audició musical. Sensibilització i percepció sonora. Treball específic de les qualitats del so. Música i imatge a la didàctica musical. El Jocs Musicals interactius. So, tecnologia digital i creativitat.
Imatge de curs Pràctica instrumental i creativitat (3101G00039/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Utilització de diversos instruments per la interpretació musical i l'acompanyament de cançons. Aconseguir un domini bàsic d’alguns instruments musicals (teclats, guitarra, Ukelele, Orff, etc.) que són d’utilitat per a la pràctica docent a l’escola. Creació d’arranjaments musicals i petites composicions per a formació musical escolar. Pràctiques a l’aula.
Imatge de curs Educació de la veu i cançó. Desenvolupament de capacitats musicals (3101G00038/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Aquesta assignatura optativa de la menció en educació musical vols sentar les bases en dos dels eixos en que es fonamenta la didàctica de la música: per una banda la veu i la canço com a eixos vertebradors de l'eina i els recursos per a l'educació musical i per l'altra, el llenguatge musical com a element imprescindible per un bon desenvolupament de les capacitats musicals del mestre.
Imatge de curs La pronunciació de l'anglès a l'aula (3101G00034/2022)
Curs acadèmic 2022/23
This subject aims to build awareness and concern for pronunciation and learn to build primary children's confidence and help them to get used to 'sounding English'. A reflection and practice on the educational purpose of teaching English pronunciation to young children will also be taken into account. Students will also have to search for resources related to pronunciation and create their own material.
Imatge de curs L'activitat física com a instrument d'integració social (3101G00030/2022)
Curs acadèmic 2022/23
L'activitat física i la motricitat humana com a fets distintius personalment i social. Integració social com un doble procés de desenvolupament personal i social. Els diferents recursos de l'educació física per afavorir el desenvolupament personal i la integració social. La selecció dels continguts i de les pràctiques motrius, i els diferents aspectes didàctics, per intervenir en el desenvolupament personal i social en contextes educatius.
Imatge de curs Iniciació als esports (3101G00028/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Anàlisi de les principals característiques de l'esport i el seu tractament en edat escolar. Revisió crítica de la seva adequació a les prescripcions curriculars. Models d'iniciació esportiva i de l'ensenyament esportiu. Descripció, anàlisi i pràctica de la iniciació en diferents tipologies d'esports en l'àmbit escolar.
Imatge de curs Desenvolupament i aprenentatge de les habilitats motrius (3101G00027/2022)
Curs acadèmic 2022/23
El desenvolupament motor dels infants fins als 12 anys. Les habilitats motrius bàsiques, les habilitats motrius específiques, i la seva anàlisi. El tractament de les habilitats motrius en el currículum. L'aprenentatge i el desenvolupament de les habilitats motrius en els diferents cicles de l'educació infantil i primària. Factors que incideixen en l'aprenentatge de les habilitats motrius i elements metodològics i didàctics.
Imatge de curs Salut i condició física (3101G00026/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Conèixer els fonaments biològics del moviment humà. Conèixer els fonaments de la condició física de cara al desenvolupament integral de les persones, des de la perspectiva de la salut. Conèixer les bases de la salut i els principis de l'activitat física orientada cap a la salut. Saber aplicar els continguts teòrics i pràctics específics de l'assignatura per al desenvolupament saludable dels infants en les etapes d'Educació Infantil i Educació Primària.
Imatge de curs L'expressió corporal i la dansa (3101G00024/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Aquesta assignatura planteja la importància de la dansa i l’expressió corporal en l’educació física i la seva contribució al desenvolupament de la capacitat introjectiva, expressiva, comunicativa i creativa dels estudiants.
Imatge de curs Educació estètica i vida quotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecològica (3101G00023/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Construïm i reflexionem sobre quina és la nostra experiència amb l'art i a través de l'art, quin és el lloc de l'art en l'Educació i com en la nostra experiència docent podem treballar l'art com a forma de comunicació i relació amb el món.
Imatge de curs Taller de tècniques tridimensionals: creativitat i processos artístics (3101G00021/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Analitzarem, tant des del punt de vista teòric com experimental, els espais que ens envolten per a poder proposar les seves transformacions i millores
Imatge de curs Taller de tècniques bidimensionals: creativitat i processos artístics (3101G00020/2022)
Curs acadèmic 2022/23
Conèixer els fonaments, les tècniques i els procediments artístics bidimensionals en la seva globalitat i especificament aquells que poden formar part dels processos artístics dels infants. Generar propostes de treball artístic basades en les tècniques bidimensionals i el llenguatge visual i plàstic, per pensar i crear explicacions, per progressar en l’expressió i la comunicació i també com a eina per explorar l’entorn i participar en allò social, i aprendre a conviure en la diversitat. Saber aplicar les tècniques bidimensionals, les bases que condicionen el seu aprenentage i la gestió dels recursos artístics, com a forma de gestionar el valor de la competència cultural i artística en si mateixa i en connexio amb d’altres competències. Valorar l’aportació de les arts a la cultura i a la construcció del coneixement i la seva importància en el creixement dels infants d’Educació Infantil i Primària.